Δημιουργία σελιδοδείκτη για επιστροφή σε εγγραφές

Μπορείτε να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες με τους οποίους ξαναβρίσκετε αναφορές που σας ενδιαφέρουν. Ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:

Αλφαβητικός κατάλογος συγγραφέων

Ένας πλήρης αλφαβητικός κατάλογος είναι διαθέσιμος από τον σχετικό σύνδεσμο Κατάλογοι > Συγγρ

Πλοήγηση στη βάση δεδομένων

Οι βιβλιογραφικές αναφορές που εμφανίζονται σε λίστες (ύστερα από Αναζήτηση ή ακολουθώντας κάποιον σύνδεσμο

Σύνθετη αναζήτηση αναφορών

Οδηγίες για τη πραγματοποίηση σύνθετης αναζήτησης.

Αλφαβητική κατάταξη

Λεπτομέρειες για την αλφαβητική κατάταξη που χρησιμοποιείται από το σύστημα.

Πλήρης θεματικός κατάλογος της βιβλιογραφίας

Εμφάνιση του πλήρους θεματικού καταλόγου της βιβλιογραφίας.

Δημιουργία αλφαβητικού καταλόγου όλων των αναφορών με βάση τον συγγραφέα

Δημιουργία αλφαβητικού καταλόγου όλων των αναφορών με βάση τον συγγραφέα.

Εγγραφή στη Biblio-Uellner RSS